Releaso – En möjliggörare

Idén bakom Releaso väcktes i ett glatt samtal mellan grundaren av Releaso och dennes goda vän. Vännen sprudlade av glädje då han precis fått besked om en ny tjänst. Det skulle innebära mängder av fördelar, däribland en tjänstebil. Mitt i all glädje kom vännen på att hans privata leasingbil hade 18 månader kvar på leasingkontraktet vilket skulle bli en onödig kostnad framöver. Efter en snabb googling på hur man avslutar ett leasingavtal i förtid insåg de att möjligheten avsluta ett leasingavtal skulle innebära en stor utköpskostnad. Vännerna tittade närmre på leasingavtalet och hittade i en finstilt skriven textruta att det fanns möjlighet att överlåta avtalet- ett glädjande besked, men till vem?

Grundaren grubblade på problematiken och insåg dels att informationen kring möjligheten att överlåta leasingavtal var krånglig och otillgänglig. Vidare kom han underfund med att det inte fanns en plattform för att annonsera bilar för att avsluta leasingavtal i förtid. I samma stund bestämde sig Releasos grundare för att skapa en lösning på problematiken och hjälpa sin vän och familjer i liknande situation.

På andra sidan myntet möjliggör Releaso också en möjlighet för personer och familjer att hitta korttidskontrakt. Leasingavtalen som någon vill avsluta i förtid kan istället bli korttidsleasing.

Privatleasing kan innebära frihet såväl som en känsla av inlåsning. Releaso möjliggör privatleasing på dina villkor. Vi hjälper dig att avsluta ditt leasingavtal i förtid eller ta över ett kontrakt anpassat efter din livssituation. Releaso är specialister inom området och en trygg hjälpande hand på en annars komplicerad marknad.

Tveka inte på att kontakta oss. Mer info hittar du här