Om oss

Läs om Releaso och hur vi blev en möjliggörare på leasingmarknaden

Idén bakom Releaso väcktes i en tid av ovisshet och oro – Corona-pandemin våren 2020. Med ett dödligt virus som härjade världen över och inte minst i vårt land kom olyckligtvis många av oss att drabbas. En del av dödsfall av nära anhöriga eller vänner, andra av arbetslöshet men också ändrade familjeförhållanden i form av skilsmässor som en av pandemins bieffekter.

Leasing är ett enkelt bilägande så länge bilen och avtalet är rätt för dig och din familj – dessvärre går inte livet alltid som man tänkt sig. Så var fallet för grundaren av Releasos vän som under Corona-pandemin förlorade sitt jobb och som därför inte längre hade råd att betala för sitt leasingavtal längre. Efter en snabb googling på hur man avslutar ett leasingavtal i förtid insåg de att möjligheten att avsluta leasingavtalet var krångligt och skulle högst troligt innebära en stor utköpskostnad. Vännerna tittade närmre på leasingavtalet och hittade i en finstilt skriven textruta att det fanns möjlighet att överlåta leasingavtalet. Det var ett glädjande besked – men vem skulle överta leasingavtalet? Turligt nog hade vännen en familjemedlem som i effekten av Corona-pandemin tvingades åka hem till Sverige efter att ha arbetat utomlands en tid. Denne behövde en bil, ville inte binda sitt kapital i en köpt bil och ett 36 månaders leasingavtal var för långt då det fanns planer på att återvända utomlands – ett klockrent tillfälle för överlåtelse av avtalet.

Grundaren av Releaso grubblade på problematiken och insåg dels att informationen kring möjligheten att överlåta leasingavtal var krånglig och otillgänglig. Vidare kom han underfund med att det saknades verktyg för att nå ut till eventuella intressenter av att ta över ett leasingavtal och därmed ingå korttidsleasing – alla kunde inte ha samma tur som hans vän. I samma stund bestämde sig Releasos grundare för att komma med en lösning på problematiken och hjälpa fler som hamnar i liknande situationer.

Privatleasing kan innebära frihet såväl som en känsla av inlåsning. Releaso möjliggör privatleasing på dina villkor. Vi hjälper dig att avsluta ditt leasingavtal i förtid eller ta över ett kontrakt anpassat efter din livssituation. Releaso är specialister inom området och en trygg hjälpande hand på en annars komplicerad marknad.

Tveka inte på att kontakta oss.