Kontakt

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss!

Trots att vi är väldigt trevliga att prata med uppskattar många kunder att klara sig själv. Spara din tid och se om du kan hitta svar på din fråga i vår lista på vanliga frågor.

Vanliga frågor

Kostar det att lägga upp en annons?

Nej, det är gratis

Hur länge visas min annons?

Din annons är aktiv i tre månader.

Vilken roll spelar Releaso i överlåtelsen?

Releaso är en marknadsplattform för att matcha överlåtare och övertagare. Leasingkontrakten handläggs av vederbörande finansbolag. På vår sida kan du finna relevanta dokument som finans bolagen efterfrågar för att genomföra överlåtelsen. Dokumenten finner du här

Kan mitt företag annonsera om överlåtelse av företagsleasing?

Ja det kan ni. I de flesta fall kan företagsleasing enbart överlåtas till ett annat företag och inte till en privatperson. Kontakta vederbörande finansbolag för mer information.

Varför kan jag inte se min annons?

Innan en annons publiceras ska den granskas av Releaso.

Har det tagit mer än 24 timmar kan anledning kan vara att du inte genomfört betalningen. Logga in på din sida för att se över status på annonsen. Stämmer inte något av ovanstående, vänligen kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Varför ska jag överlåta istället för att bryta kontraktet

Överlåtelse av ett privatleasingkontrakt är i de flesta fall de mest förmånliga alternativet. Utöver annonskostnaden som betalas till Releaso kan vederbörande finansbolag begära en mindre administrationsavgift. Kostnaden för överlåtelse är däremot i de flesta fall en bråkdel av vad en hävning och uppsägning av avtalet kostar.

Vanligtvis bestraffas bilägaren med en avbrottsavgift om denne önskar att bryta kontraktet. Nedan refereras ett kortare stycke från Konsumentverkets “Granskning avtalsvillkor privatleasing” angående kostnader som kan uppstå vid hävning och uppsägning av ett privatleasingavtal.

“Vid hävning och uppsägning ska givetvis bilen återlämnas. Därutöver uppstår alltid en betalningsskyldighet som kan omfatta antingen mellanskillnaden mellan bokfört värde och aktuellt marknadsvärde eller så består den av 35 % av återstående leasingavgifter. Enligt något avtal ska man såvitt verket förstår betala både mellanskillnaden och 35 % av återstående leasingavgifter.”

Fann du inte svaret på din fråga? Tveka inte på att kontakta oss