Användarvillkor

Användarvillkor för användare av releaso.se

Villkoren gäller för privatpersoner eller företag som annonserar för överlåtelse av leasingkontrakt på releaso.se (”Tjänsten”), en tjänst som tillhandahålls av företaget (”Releaso”) med org. nr 960121-xxxx.

Genom användande av Releasos annonsplattform godkänner annonsören villkor och förbinder sig att följa dem. Ägaren till leasingkontraktet som annonserar på releaso.se kallas nedanför för ”annonsör”.

Användning av tjänsten

Releasos tjänst möjliggör annonsering av leasingavtal för privat och företagsbilar för att komma i kontakt med intressenter vilka önskar överlåta avtalet. Tjänsten får inte utnyttjas på ett sådant sätt att Releaso utsätts för skada eller olägenhet. Svensk lag måste följas och du måste följa Releasos regler.

Hantering av personuppgifter

I Releasos Personuppgiftspolicy informeras hur dina personuppgifter behandlas och hur din integritet skyddas när du använder tjänster.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera kontrakt som önskas överlåtas. Releaso har ingen kontroll över och medverkar inte i överlåtelsen mellan överlåtaren och övertagaren. Releaso ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Driften av releaso.se kan av utomstående, ej kontrollerbara faktorer att störas. Releaso garanterar således inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott. Releaso ansvarar inte för konsekvenser beroende på uteblivna eller sena annonssvar eller på felaktig fakta i annonsen.

Annonsören förstår och accepterar att antalet besökare på releaso.se varierar från period till period. Releaso bär inte något ansvar för sådana skiftningar.

Regler för annonsering på releaso.se

Fordon som annonseras på releaso.se måste uppfylla följande kriterier:

• Fordonet ska vara en personbil avsedd för privatperson eller företag.

• Fordonet ska presenteras med korrekt månadskostnad, i svenska kronor (SEK) inklusive moms.

• Bilder som publiceras i en annons måste uppfylla följande kriterier:

• Bilder som publiceras på bilen ska föreställa annonsen den avser.

• Bilder tillåts ej att innehålla logotyper eller text som tillagts genom redigering.

• Bilder tillåts inte redigeras med ramar eller andra grafiska tillägg som gör att annonsen sticker ut på bekostnad av andra annonser på plattformen.

Annonsörens ansvar för innehållet i annonser

Annonsens innehåll ska vara korrekt vilket annonsören ansvarar över. Annonsören garanterar att innehållet som publiceras i annonsen inte gör intrång i annans rättighet och i övrigt ligger i linje med god marknadsföringssed.

Releaso har rätt att avstå en publikation eller radera en annons som anses bryta mot villkoren. Om Annonsören inte följer villkoren har Releaso rätt att efter informerande av detta avbryta publicering av Annonsörens samtliga annonser.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Releaso måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Releasos tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Genom betalningen accepterar du att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Releasos tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Samma utgångspunkt gäller för de tilläggstjänster Releaso erbjuder. Exempel på sådana kan vara förnyelse eller förhöjning av annonsen i listan. Tilläggstjänsterna anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats. 

Återbetalning

Om en annons nekas publicering får du en återbetalning på ett värde av annonsens kostnad. En återbetalning kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Releasos regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation.

Personuppgiftspolicy

Är du intresserad av hur vi hanterar dina personuppgifter. Vänligen läs vår personuppgiftspolicy.