Vi önskar överlåta vårt leasingavtal och kan tänka oss att ge er 1 månad gratis leasing.