Förändrade behov gör att jag vill komma ifrån bilen. 
Årsmodell 2023, togs ut december 2022. Har gått mindre än 1000 mil efter över ett år. alltså 2000+ mil att köra sista tiden på avtalet. 

Avtal till slutet av december 2024.