Överlåtelse av leasingavtal pga studier🥲

Återkom vid frågor och intresse